Milieu, omgeving en recycling

APN gaat voor volledig hergebruik van producten. Wij streven ook naar maximale logistieke efficiency, energiebesparing, geur- en geluidsvermindering en reductie van fijnstof. Alle asfaltproducten voldoen aan de strengste milieunormen, óók na het verlaten van het terrein.

Recycling

Asfalt recycling is bij APN een essentieel onderdeel van het productieproces. Wij streven naar asfalt dat voor minimaal 50% uit freesmateriaal van oude asfaltlagen bestaat. Zo realiseren we een significante reductie van het primaire grondstoffen gebruik.

Voor recycling bestemd materiaal moet schoon zijn. Wij controleren daarom of er teerhoudende stoffen zitten in gefreesd asfalt volgens de beoordelingsrichtlijn 9320. Gerecycled asfalt dat teerhoudend of teerverdacht is wordt niet geaccepteerd door APN. Vervoerders kunnen teervrij materiaal aanleveren bij APN. Bij aanlevering is het verplicht de acceptatieformulieren A en C in te vullen. De formulieren zijn onder deze pagina te downloaden.

Downloads overzicht

file icon
NEN EN 13108 certificaat APN
Download
file icon
Acceptatieformulier A
Download
file icon
Acceptatieformulier C
Download
file icon
BRL 9320 certificaat APN
Download