Milieu, omgeving en recycling

APN gaat voor volledig hergebruik van producten. Wij streven ook naar maximale logistieke efficiency, energiebesparing, geur- en geluidsvermindering en reductie van fijnstof. Alle asfaltproducten voldoen aan de strengste milieunormen, óók na het verlaten van het terrein.

Recycling

Asfalt recycling is bij APN een essentieel onderdeel van het productieproces. Wij streven naar asfalt dat voor minimaal 50% uit freesmateriaal van oude asfaltlagen bestaat. Zo realiseren we een significante reductie van het primaire grondstoffen gebruik.

Voor recycling bestemd materiaal moet schoon zijn. Wij controleren daarom of er teerhoudende stoffen zitten in gefreesd asfalt. Vervoerders van Dura Vermeer en andere aannemers kunnen materiaal aanleveren bij APN. Bij aanlevering is het verplicht de acceptatieformulieren A en C in te vullen. De formulieren zijn onder deze pagina te downloaden.

Acceptatieformulieren