Aanpassingen APN hebben positief effect op emissie uitstoot

Op 18 november 2021 is in opdracht van APN door het onafhankelijke geaccrediteerd meetbureau KW3 een meting aan de schoorsteenpijp uitgevoerd bij de productie van asfalt met asfaltgranulaat (circulair asfalt).

APN heeft de uitslag van de meting ontvangen. KW3 concludeert in het rapport dat de uitstoot van de gemeten stoffen ruim binnen de norm is. APN heeft de uitkomsten gedeeld met ODRN en de gemeente Nijmegen.

Vandaag maakte de gemeente Nijmegen daarnaast bekend dat een meting van de omgevingsdienst ODRA van 8 december 2021 bij de productie door APN van asfalt met circulair asfalt ook ruim binnen de norm is.

De resultaten van deze twee metingen laten zien dat de technische aanpassingen die APN sinds september 2021 op advies van twee gespecialiseerde bedrijven heeft doorgevoerd in het productieproces een positief effect hebben op de uitstoot van emissies. Deze maatregelen zijn genomen op basis van de nieuwste inzichten.

Ondanks dat de recent gemeten uitstoot ruim binnen de norm is, realiseren zowel APN als de gemeente zich dat de fabriek dicht bij een woonomgeving ligt. APN blijft daarom in nauw overleg met de gemeente Nijmegen en ODRN om de gezamenlijke aanpak en volgende stappen te bespreken. Daarnaast zal APN ook de komende tijd, in volledige samenspraak met de gemeente Nijmegen, doorgaan met het verrichten van meer metingen en onderzoek doen. De zorgen die bij bewoners in de omgeving leven neemt APN serieus en blijven de volle aandacht van het bedrijf houden.