APN in overleg met gemeente Nijmegen over aanpak en stappen

Laatste meetresultaat: uitstoot binnen de norm

Naar aanleiding van de vragen die door de uitkomst van een meting door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) bij asfaltcentrale APN zijn ontstaan, heeft APN eerder aangegeven de zorgen die bij bewoners in de omgeving leven serieus te nemen. Deze hebben onze volle aandacht.

Ook heeft APN aangegeven de komende tijd, in volledige samenspraak met de gemeente Nijmegen, meer metingen te verrichten en onderzoek te doen. Op advies van twee gespecialiseerde bedrijven heeft APN in september een technische aanpassing doorgevoerd in het productieproces. Deze maatregel is genomen op basis van de nieuwste inzichten en APN verwacht hiervan positieve effecten. Het is – voor zover bekend – de eerste keer dat een dergelijke maatregel in een asfaltcentrale in Nederland werd toegepast.

Op 24 september is in opdracht van APN door het onafhankelijke geaccrediteerd meetbureau KW3 en in aanwezigheid van toezichthouder ODRN een meting aan de schoorsteenpijp uitgevoerd op een productie van asfalt met asfaltgranulaat (de grondstof die dient voor de productie van asfalt) om te zien of de technische aanpassing ook daadwerkelijk een positief effect heeft op de uitstoot van emissies. Tevens heeft toezichthouder ODRN op 24 september zowel een monster van deze partij asfaltgranulaat meegenomen voor onderzoek alsook een monster van een andere partij asfaltgranulaat die momenteel nog niet in productie is genomen.

Uitkomst onderzoek ODRN
APN is door ODRN geïnformeerd dat de uitkomst van het onderzoek naar deze twee monsters een positieve uitslag laten zien. Uit de analyseresultaten blijkt dat de samenstellingswaarde goed zijn en tevens wordt geconcludeerd dat de partij asfaltgranulaat teervrij is.

Uitkomst onderzoek onafhankelijk geaccrediteerd meetbureau
Daarnaast heeft APN van het onafhankelijke geaccrediteerd meetbureau KW3 de uitkomst van de meting ‘aan de pijp’ van 24 september 2021 ontvangen. Op de gemeten componenten is de uitstoot binnen de norm. De productie van deze partij asfalt bevatte 50% asfaltgranulaat (circulair asfalt).

Overleg met de gemeente Nijmegen
APN heeft de uitkomsten gedeeld met ODRN en de gemeente Nijmegen. APN heeft de gemeente Nijmegen verzocht voor een overleg om de gezamenlijke aanpak en volgende stappen te bespreken. Ondanks dat de gemeten uitstoot binnen de norm is en aanzienlijk lager is dan de laatste meting van ODRN in juni 2021, realiseren zowel APN als de gemeente zich dat de fabriek dicht bij een woonomgeving ligt.

Eén van de bespreekpunten met de gemeente Nijmegen is het gebruik van circulair asfalt in het productieproces. APN doet momenteel extra onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van circulair asfalt bij de productie van nieuw asfalt en de uitstoot uit de asfaltcentrale. Vanuit het belang van circulariteit en de nadrukkelijke wens van de verschillende overheden waaronder de gemeente Nijmegen gebruikt APN bij het fabriceren van nieuw asfalt met regelmaat ook circulair asfalt. De opdrachtgever bepaalt de samenstelling van de grondstoffen.