APN voert per direct aanpassing door aan het productieproces

Naar aanleiding van de recente meting door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen bij asfaltcentrale APN is onduidelijkheid en onrust ontstaan. APN neemt de zorgen die bij bewoners in de omgeving leven en de vragen die zijn gesteld in de gemeenteraad serieus en deze hebben onze volle aandacht. De komende tijd gaat APN, in volledige samenspraak met de gemeente Nijmegen, meer metingen verrichten en onderzoek doen. Ook is gekeken naar nieuwe oplossingen en kan er op basis hiervan deze week een aanpassing aan het productieproces gedaan worden, waarvan goede effecten worden verwacht.

Na de ontstane onduidelijkheid en onrust heeft APN nogmaals gekeken wat wij op de korte termijn eventueel meer zelf kunnen doen. Op advies van twee gespecialiseerde bedrijven voert APN per direct een technische aanpassing door in het productieproces. Deze maatregel is genomen op basis van de nieuwste inzichten. Vanaf deze week worden testen uitgevoerd om te zien of deze maatregel een positief effect heeft op de uitstoot van emissies. Het is – voor zover bekend – de eerste keer dat een dergelijke maatregel in een asfaltcentrale in Nederland wordt toegepast.

Daarnaast gaat APN onderzoek doen naar het effect van het gebruik van secundair asfalt op de uitstoot. Vanuit het belang van circulariteit en de nadrukkelijke wens van de gemeente Nijmegen gebruikt APN bij het produceren van nieuw asfalt met regelmaat ook zogenaamd secundair asfalt. APN gaat nu extra onderzoek doen naar de relatie tussen het gebruik van secundair asfalt bij de productie van nieuw asfalt en de uitstoot uit onze asfaltcentrale.